Bestanden delen via wormhole

Met Linux kun je makkelijk vanuit de terminal bestanden (en complete mappen) delen tussen 2 pc's met de Magic Wormhole. Er is ook een Windows client, maar zie voor een compleet overzicht deze link

Voorbereiding

Op beide machines:
sudo apt-get install magic-wormhole

Gebruik

Navigeer op de verzendende pc via de console naar de locatie waar het item staat dat je wilt delen. Let op: je typt alleen de dikgedrukte commando's, de rest is output van magic wormhole.

wormhole send magic.txt
Sending 100 Bytes file named 'magic.txt'
On the other computer, please run: wormhole receive
Wormhole code is: 8-vintage-exercise
							
Daarna op de ontvangende machine:
wormhole receive
Enter receive wormhole code: 8-vintage-exercise
Receiving file (100 Bytes) into: magic.txt
ok? (Y/n): y
Receiving (<-[vanIP]:[vanPoort])..
100.00B [00:01, 100kB/s]
Received file written to magic.txt

Als je klaar bent, is de wormhole gelijk weer gesloten.
Je kunt ook de parameter --code-length=128 toevoegen, om een 128-bit key te gebruiken. Let wel op; dit genereert een wachtwoord van 128 woorden. Last but not least nog enkele voordelen van deze manier van bestanden delen:

  • Geen usb-stick nodig
  • Geen shady cloud storage nodig
  • Password-Authenticated Key Exchange op basis van gewoon leesbare wachtwoorden
  • Sterke authenticatie encryptie
  • Geen ongebruikte, openstaande connecties
  • FOSS

That's it!

Oke, oke, toch maar de Windows client uitgelegd...

Zet onderstaande in een batch file en run het, het installeert magic wormhole volledig automatisch

::
:: This script installs wormhole (https://github.com/warner/magic-wormhole) and
:: its prerequisites. Run this as an administrator.
::

:: Install chocolatey.
@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

:: Install Python 3.
choco install -y python

:: Install Microsoft Visual C++ Build Tools 2015.
choco install -y vcbuildtools

:: Refresh environment variables so that we can call Python (this is not a 
:: native shell command: it is a script installed as part of chocolatey).
call RefreshEnv

:: Install wormhole.
pip install magic-wormhole